Märts

19.03. kl 11.15-12.00 Emakeelepäevale pühendatud kohtumine Heiki Vilepiga Lüllemäe Põhikoolis. Korraldab Lüllemäe raamatukogu Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi toetusel.

01.03-30.03 Emakeelepäevale pühendatud viimaste aastate uudissõnu tutvustav näitus Lüllemäe raamatukogus.

6.03-16.03 – Naistepäevale pühendatud raamatuväljapanek – "Tublid ja tegusad Eesti naised!" Lüllemäe raamatukogus.

20.03- 30.03 – "Inspiratsiooni kergemaks kevadeks "-raamatuväljapanek terviseraamatutest Lüllemäe raamatukogus.

Kogu märtsikuu vältel – Lüllemäe raamatukogu kasutajakoolitused noortele – infootsing, E-kataloogi Riksweb kasutamine.

Veebruar

Anton Hansen Tammsaare 140 - näitus

Eno Raud 90 - raamatute väljapanek

100 tundi ettelugemist - aitame kaasa ERÜ raamatukogude sektsiooni kingituse realiseerimisele. Eesti sünnipäevaks